นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ MTN-ANGELs มี ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว ของพวกเรา MTN-ANGELs ถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องจริงจัง โดยมีหลักการเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนี้

  1. เราให้คุณค่าความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับเราจากการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านบริเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในทางที่เป็นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ
  2. ท่านมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะโปร่งใสกับท่านเสมอในเรื่องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม สิ่งที่เรากระทำกับข้อมูลนั้น บุคคลที่เราร่วมแบ่งปันข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีข้อกังวลใด ๆ
  3. หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะร่วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวนั้นโดยพลัน
  4. เราจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย
  5. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ทั้งปวง และเราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ หากไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล เราก็จะปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
    1. ราคาบอล

ความยินยอมของท่าน

เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม โดยในกรณีส่วนใหญ่เราจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง เราอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติมหากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความมุ่งประสงค์ซึ่งไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมอยู่ ท่านมิจำต้องให้ความยินยอมเช่นนั้นก็ได้ แต่ถ้าท่านตัดสินใจไม่ให้ความยินยอมแล้ว เมื่อนั้นการที่ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างก็อาจถูกจำกัดได้

การป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราดำเนินมาตรการระวังป้องกันล่วงหน้าทั้งปวงในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้ปลอดภัยและกำหนดให้บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เรานั้นต้องกระทำอย่างเดียวกันด้วย การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจำกัดไว้เพื่อป้องกันการเข้าไปดูโดยมิได้รับอนุญาต การดัดแปลง หรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด และอนุญาตให้เข้าไปดูได้เฉพาะแต่ในบรรดาลูกจ้างและตัวแทนของเราตามความจำเป็นที่จะต้องทราบเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวก็ได้โดยนำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไปโพสต์ไว้บนไซต์ของเรา โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญใด ๆ เราสนับสนุนให้ท่านเข้าเยี่ยมชมบ่อย ๆ เพื่อคอยรับทราบถึงวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

เราเป็นใคร และคุณจะติดต่อเราได้อย่างไร

พวกเราคือ MTN-ANGELs ทีมงาน ที่รักและชื่นชอบ ในเกมคาสิโนออนไลน์ เว็บไซ์นี้สร้าง ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ กับเพื่อนๆ แชร์เรื่องราวดีๆ คอนเทนต์ต่างๆ เกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่า ,รูเล็ต,เกมยิงปลา และอื่นๆอีกมากมาย ติดต่อได้ที่ เฟสบุคแฟนเพจ

สนับสนุนโดย UFABET
slotxoSportsball2you UFABET365

ทางเข้า UFABET ลิ้งทางเข้า

Published: 26 March 2019

Last modified: 11 January 2020